Trond Løge Hagen
Barnehagelærerne skal være gode rollemodeller for barna i barnehagen. Da er det viktig…
Elisabeth Grindheim Svestad
På mastergradsutdanningen får jeg god tid til å fordype meg i det jeg er mest…
Janne Sødal
Det er så givende å få være i barnehagen, å få løftet…
Sara Esak, Bachelor barnehagelærerutdanning
Å jobbe i barnehage betyr så mye mer enn å passe barn. Jeg føler meg mer…
youtubeBoyGlass2
Elisabeth Walsøe Lehn
En monolog gir ingen læring. Min rolle er å inspirere studentene. Å dytte litt…
Kim NicKlas Todal Sandvik, bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv
Jeg er veldig stolt over å få gå på DMMH. Skal du bli barnehagelærer…
Marit Heldal
Barndommen min har enorm betydning for den jeg er i dag. Jeg har en veldig sterk opplevelse av min…
Morten Telle
Hvis man går inn i studiet med en innstilling om at man skal passe på barn så har…
Vera Holst
Alle som har mulighet til å ta en mastergrad bør gjøre det.
Sonja Kibsgaard
Jeg er glad i studentene, jeg gråter når de slutter og er glad når de kommer. Men…
Lea Moxnes
Hvis du har lyst på og føler deg klar for store utfordringer anbefaler jeg…
Vi vet hvor viktige kunstfagene er i barnehagen. De har en egenverdi som er nesten hellig for…
Annette Gundersen
Jeg følte på meg at dette var et godt sted å gå på skole. Det var…
Tora Korsvold
Forskningsbasert kunnskap utvikler barnehagens kvalitet. Dette er jeg opptatt av.
Elise Finnanger
Man vet med sikkerhet at når man er ferdig på DMMH så har man den kunnskapen man…
Sara Shoaei
Utdanningen min blir veldig relevant. Vi trenger flere pedagogiske ledere i barnehagen som har…
Ingrid Kristin Lien og Mariann Steinsvoll
Klassemiljøet vårt er veldig godt, med et stort spenn i bakgrunn og alder.
Magnus Kjønhaug
Barnehagelærerutdanningen gir utrolig mange jobbmuligheter
David André Flikkeid
Her på DMMH kjenner jeg at jeg er mer engasjert, jeg vil sette meg ned med bøkene og…
Iselin Gjerseth
Jeg jobbet ett år i en familiebarnehage. Da skjønte jeg at jeg måtte lære…
Marita Bueide Watne
Du kan ikke sette hvem som helst til å jobbe i en barnehage