Elisabeth Walsøe Lehn
En monolog gir ingen læring. Min rolle er å inspirere studentene. Å dytte litt…
Iselin Gjerseth
Jeg jobbet ett år i en familiebarnehage. Da skjønte jeg at jeg måtte lære…
Janne Sødal
Det er så givende å få være i barnehagen, å få løftet…
Marit Heldal
Barndommen min har enorm betydning for den jeg er i dag. Jeg har en veldig sterk opplevelse av min…
youtubeBoyGlass2
Morten Telle
Hvis man går inn i studiet med en innstilling om at man skal passe på barn så har…
Sara Shoaei
Utdanningen min blir veldig relevant. Vi trenger flere pedagogiske ledere i barnehagen som har…
Sonja Kibsgaard
Jeg er glad i studentene, jeg gråter når de slutter og er glad når de kommer. Men…
Lea Moxnes
Hvis du har lyst på og føler deg klar for store utfordringer anbefaler jeg…
Elise Finnanger
Man vet med sikkerhet at når man er ferdig på DMMH så har man den kunnskapen man…
Vera Holst
Alle som har mulighet til å ta en mastergrad bør gjøre det.
Jørgen Moe
Vi vet hvor viktige kunstfagene er i barnehagen. De har en egenverdi som er nesten hellig for meg.
Tora Korsvold
Forskningsbasert kunnskap utvikler barnehagens kvalitet. Dette er jeg opptatt av.
Magnus Kjønhaug
Barnehagelærerutdanningen gir utrolig mange jobbmuligheter
Ingrid Kristin Lien og Mariann Steinsvoll
Klassemiljøet vårt er veldig godt, med et stort spenn i bakgrunn og alder.
Annette Gundersen
Jeg følte på meg at dette var et godt sted å gå på skole. Det var…
David André Flikkeid
Her på DMMH kjenner jeg at jeg er mer engasjert, jeg vil sette meg ned med bøkene og…
Marita Bueide Watne
Du kan ikke sette hvem som helst til å jobbe i en barnehage