Hvis man går inn i studiet med en innstilling om at man skal passe på barn så har man kanskje et litt for ensidig syn. Det er det som er litt av poenget med å studere.
Morten Telle
Morten copy

Morten Telle

30 år, fra Grue, Hedmark.
Barnehagelærer Berg barnehage og tidligere DMMH-student.

Jeg har jobbet mye som assistent i barnehage, kombinert med andre studier. Det er en overgang å gå fra være assistent til å bli barnehagelærer, jeg har påtatt meg mer ansvar og må legge fra meg en del av det praktiske arbeidet jeg var vant med fra assistentrollen. Jeg må tenke mer overordnet og organisatorisk. Som barnehagelærer forventes det at jeg skal ta mer ansvar og legge til rette for pedagogisk planlegging. Å holde på med planlegging i en hektisk hverdag er utfordrende men jeg opplever at få overraskelser og lite uforutsigbarhet er trygt og nyttig for barna.

Utdanningen dreier seg ikke om å passe på barn
Barnehagelærerutdanningen består av mange ulike fag og kunnskapsområder. En skal ikke undergrave de forskjellige fagområdene i studiet. Utdanningen dreier seg ikke om å passe på barn, det er viktig å se sammenhengen i fag som tilsynelatende kan virke lite relevante for en sånn type jobb. Hvis man går inn i studiet med en innstilling om at man utelukkende skal passe på barn så har man nok et litt for snevert syn. Det er det som er litt av poenget med å studere.

Noe av det viktigste vi lærte på utdanningen er balansen mellom teori og praktiske arbeid.  I 3. klasse fordypet jeg meg i IKT i barnehagen. Vi har bra IKT-utstyr i barnehagen og jeg planlegger å starte et prosjekt med animasjonsfilm og å spille inn musikk med barna. Jeg har laget musikk og så har barna skrevet tekster, det har blitt veldig verdsatt.

Barnehagen vant pris
En av barnehagene jeg har jobbet i hadde mange prosjekter, vi satset blant annet sterkt på språk, i tråd med offentlige anbefalinger. Sammen med DMMH og de andre barnehagene i eierkjeden satte vi i gang et prosjekt for hvordan vi kunne formidle barnebøker på en måte som skapte bokglede hos barn og voksne. Vi vant Leseprisen for prosjektet, en pris som deles ut av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. 
utevasker
Vi jobber også mye med relasjoner. Det er viktig for oss å se hvordan hvert enkelt barn forholder seg til den enkelte voksne. Jeg tror mange tenker at de vil være best mulig venn med alle barna, men det er ikke mulig å ha en like god relasjon til hvert enkelt barn. Det er heller ikke nødvendig, men det er viktig at hvert barn har noen som det har en god relasjon med. Å være barnehagelærer er en jobb man tjener mye på i livet både generelt og følelsesmessig i relasjoner til andre. 

Engasjert i studentpolitikk
Som student er det lett å forelske seg i barnehagen, man har det så fint og hverdagen er veldig enkel og allright. Har man jobbet noen år blir man vant til at barn forsvinner ut, det blir mer en jobb og det er normalt at det skjer utskiftninger. Det er viktig å ha et profesjonelt forhold til det, det er positivt at barna forsvinner ut, de skal begynne og så slutte igjen, det er en syklus som gir meg mestringsfølelse. 

Jeg syntes studentpolitikk er veldig interessant og gikk rett fra studiet og inn i jobb som leder av Studentrådet (nå Studentparlamentet). Der lærte jeg mye om bl.a. organisatorisk tenkning, styrevirksomhet og beslutningsprosesser. Det var interessant å få være med og diskutere saker i med kunnskapsministeren og andre kjente politikere. Jeg svettet litt i starten men jeg ble veldig komfortabel etter hvert. Man lærer av å prøve på noe man ikke kan fra før.