Hvis du har lyst på og føler deg klar for store utfordringer anbefaler jeg utenlandspraksis. I tillegg til å lære mye om hvordan barnehagepraksiser kan være i ulike deler av verden kommer man til å lære minst like mye om seg selv, noe som er svært nyttig.
Lea Moxnes
leasitteute

Lea Moxnes

33 år, fra Trondheim.
Lærer i Kulturskolen og tidligere DMMH-student.

I 2013 ble jeg ferdig med Bachelorutdanningen, etter å ha gått på linja som nå heter musikk, drama, kunst og håndverk. Jeg valgte denne linja da den ga meg mulighet til å studere estetiske fag som jeg hadde personlig og faglig interesse for. I tillegg så jeg den som en veldig relevant linje for jobben min som lærer i Kulturskolen. 

Etter bachelorgraden fortsatte jeg med en mastergrad i estetikk og fagdidaktikk som var et samarbeid mellom DMMH og NTNU. Da jeg var ferdig med Mastergraden fortsatte jeg i jobben jeg hadde gjennom hele studietiden, nemlig som sirkuslærer.

Endret fokus på hva som er viktig
Årene på DMMH har gitt meg mye. Da jeg begynte her tenkte jeg mest på hva jeg ønsket å lære barna. Nå er jeg mer fokusert på barna, de har blitt mye viktigere for meg. Hva interesserer de, hva har de lyst til å lære, hvordan lærer de best? Jeg har reflektert mye over rollen som lærer og jeg ser barna på en annen måte enn tidligere. 

Det jeg syntes var den største utfordringen med studiene var ikke å jobbe ved siden av, men å ha gruppeoppgaver og gruppeeksamenener. Med 5 - 7 personer som drar i ulike retninger er det ikke alltid like lett å enes om en felles besvarelse. Å se seg selv i slike prosesser og kunne forstå hvem man er og hvilken rolle man fyller i gruppeprosesser er interessant. Det er viktig lærdom å ta med seg, da man sjelden er alene i arbeidslivet.
glassgården
Praksis og bacheloroppgave er høydepunkter i utdanningen
Et av høydepunktene i studietiden var da jeg hadde 3 måneder lang praksis i en barnehage i Tanzania. Det kan ikke sammenlignes med norske barnehager, det var varmt, trangt, annerledes, frustrerende men også helt fantastisk. Hvis du har lyst på og føler deg klar for store utfordringer anbefaler jeg utenlandspraksis. I tillegg til å lære mye om hvordan barnehagepraksiser kan være i ulike deler av verden kommer man til å lære minst like mye om seg selv, noe som er svært nyttig.

Et annet høydepunkt var arbeidet med bacheloroppgaven, basert på en ide som jeg hadde planlagt og bearbeidet siden studiestart. Grundig og godt arbeid med oppgaven bidro til at jeg sammen med flere medstudenter og lærere fra DMMH var med på å skrive boken "Barnehagelærerstudentens bacheloroppgave" (Red. Kibsgård & Sæther, 2014).