Det er så givende å få være i barnehagen, å få løftet fram faget vårt. Jeg er stolt av jobben vi gjør og ønsker med flere gode barnehagelærere som kan gjøre en forskjell.
Janne Sødal
Jannesiden copy

Janne Sødal

47 år, fra Trondheim.
Praksislærer og pedagogisk leder på Valentinlyst barnehage og tidligere DMMH-student.

Før jeg søkte opptak på DMMH hadde jeg jobbet noen år i barnehage og som praktikant. De ansatte i barnehagen motiverte meg og sa jeg måtte gå videre med dette. Jeg dvelte lenge og fikk permisjon fra jobben for å prøve om det var noe for meg, og det ble det jo etter hvert. 

Overgang fra assistent til student
Det tok likevel flere år før jeg følte at alt var falt på plass.  Du må ha arbeidet en stund før du skjønner hvorfor du skal gjøre alt du lærer i teorien.

Å gå rett fra assistentrollen til å bli student kan være utfordrende. Jeg trodde nok at jeg var mer forberedt enn jeg var. Det tar tid å lære seg å observere. Som assistent så jeg at barna hadde det bra, de lekte, men nå måtte jeg lære meg å bruke andre teknikker for å observere barna. 
gymsal
Det har blitt mer fokus på relasjoner i barnehagelærerutdanningen
Det er veldig mye refleksjon i utdanningen, et fokus som har blitt mer synlig de senere årene. Før var vi mer observatører utad. Nå spør vi hvordan vi selv ønsker at det skal være, hva er en god barnehage for meg? Jeg opplever også at det er mer fokus på relasjoner nå, det stilles spørsmål om hvem du er i samspillet med barn. Barna oppfører seg ut fra relasjonen de er i. Som student må du ha fokus på egen væremåte og skape gode relasjoner til barnet. Du må være delaktig i leken, ikke bare sitte i sofaen og se på. Det gjør noe med barnet at du har fokus på dem, og det letter også egen læring. 

Det artigste er når studentene utfordrer meg
Praksislærerens jobb er veldig viktig. En praksislærer må stille de rette spørsmålene til studentene slik at de skal klare å reflektere. Du må være der og veilede underveis og ha et ønske om at studentene skal få en oppvåkning - dette er ikke så vanskelig allikevel. Det artigste er når studentene utfordrer meg og spør om hvorfor ting blir gjort slik eller sånn. Jeg har hatt mange fantastiske studenter som har bidratt masse. Studentene som kommer til oss i praksis er forskjellige og må møtes på ulikt vis, men de må ha en motivasjon til at dette vil de prøve. Selv om ting kan være litt tungt i perioder må vi kunne samarbeide om det. Jeg har en ganske fri rolle som praksislærer, men et godt samarbeid med DMMH er viktig. 

Det viktigste for studentene er at de evner å ta veiledning og utvikler seg i den tiden de er her, de må ta til seg noe. De må alltid si fra til praksislærer om de synes noe i praksisperiode er vanskelig. Det er også viktig for studentene at praksislærer gir god veiledning og støtte underveis. I sluttvurderinga må vi være ærlige på hva studenten trenger å jobbe med, så må studentene ta med seg dette videre til neste praksis. 

Det er så givende å få være i barnehagen, å få løftet fram faget vårt. Jeg er stolt av jobben vi gjør og ønsker meg flere gode barnehagelærere som kan gjøre en forskjell. Barnehagen er til for barna og jeg ønsker at alle barn skal kunne tenke tilbake til barnehagetida med gode minner.