Du kan ikke sette hvem som helst til å jobbe i en barnehage
Marita Bueide Watne
maritastua

Marita Bueide Watne

26 år fra Volda.
Avsluttet Bachelor barnehagelærer våren 2017, nestleder i Studentparlamentet ved DMMH studieåret 2016-2017.

I løpet av studiet har jeg blitt mer bevisst på at ikke hvem som helst kan jobbe i barnehagen. Som barnehagelærer og voksen i barnehagen må du ha gode holdninger til og tanker om barn. Du trenger ikke å være flink til å tegne, ekspert i naturfag eller en kløpper på gitar, men du må forstå betydningen av barndoms egenverdi og hvor viktig den er. 

Etter videregående var jeg usikker på veien videre. Jeg gikk et år på folkehøgskole i påvente av å bli gammel nok til å søke fengselsbetjentstudiet, og ble anbefalt av dem å jobbe i barnehagen eller innen for eldreomsorg før jeg startet på utdanningen, for å få mer erfaring i å ta vare på og jobbe med mennesker. Etter å ha arbeidet noen år i barnehage (og eldreomsorg) utviklet interessen for arbeidet med barn og unge seg, og etter et semester på sykepleiestudiet innså jeg at det var i barnehagen jeg hørte hjemme. 

Trondheim er en flott studentby

Valget falt på DMMH på grunn av Trondheim. Trondheim er veldig studentenes sin by, omlag hver 6. innbygger her er student. Vi har Studentersamfundet med gjenger for alle mulige tenkelige interesser, og flere butikker, caféer og utesteder har mange studentrabatter og tilrettelagte tilbud for studentene.

Trondheim er veldig flink til å ta vare på studentene sine, uansett hvilken interesse du har. Og har du ingen interesse vil du fort få det når du kommer til Trondheim. 
vindu
Studenter i parken

Ppraksis gjorde stort inntrykk

Utdanningen har gitt meg mye. Jeg kom med bakgrunn fra arbeid i barnehage, men har innsett at det er så utrolig mye om barn og barndom jeg ikke så tidligere. Jeg ser bedre hva barn trenger, hvordan jeg skal legge til rette og at beslutningene jeg tar som voksen, er til det beste for barna. Det er lettere for meg å ta barnas perspektiv. Jeg har gått fra å ha et mer eller mindre tunnelsyn til å få et vidt blikk på barn og barndom.

 

Høgskolen og miljøet der er veldig bra, men det er gjennom praksisperiodene jeg har hatt størst læringsutbytte. Barna jeg har møtt og praksislærere som er skikkelig gode rollemodeller og veiledere har gjort stort inntrykk på meg.
  

Utfordringer under studiet

Det som har vært mest utfordrende på utdanningen har vært å jobbe i grupper med mennesker som er annerledes, tenker annerledes og jobber på andre måter enn deg selv. Det kan være flotte, flinke, omsorgsfulle og reflekterte mennesker, men de har en annen måte å kommunisere på enn meg. Som leder i barnehagen og som man også erfarer på studie, er kommunikasjon viktig. Det er også viktig å avklare forventninger man har til hverandre og samarbeidet på forhånd, og bli enige om veien til målet.

Denne lærdommen kan overføres til barnehagen. Vi som arbeider sammen må kunne tilpasse oss, være åpne, lytte og kommunisere med hverandre for at barna skal ha det bra, man kan ikke bare bytte ut personalet fordi noen tenker annerledes enn deg selv.
 

Studentpolitikk

Hver klasse har en tillitsvalgt, og jeg helt tilfeldig ble jeg valgt inn i 1.klasse. Jeg innså raskt hvor viktig det var å være engasjert og bidra til at vi som studenter får det vi har krav på og at rettighetene våre blir ivaretatt. På slutten av 1. studieår ble jeg valt som nestleder for Studentparlamentet, hvor jeg satt hele 2. studieår, og gjenvalgt i en utvidet stilling sammen med en annen student 3. året. Vår jobb er å samle de tillitsvalgte på skolen, gjennomføre møter og spre informasjon ut til studentene gjennom de tillitsvalgte. Studentparlamentet velger studenter til å sitte i alle råd og utvalg, slik at studentstemmen blir hørt i alle kanaler ved institusjonen. Vi har også svært tett kontakt med ledelsen ved DMMH, noe som er veldig positivt for studentene ved institusjonen. 

I tillegg jobber Studentparlamentet med å vise frem DMMH som en seriøs utdanningsinstitusjon, og vi samarbeider og har nære bånd med andre studentorganisasjoner både i Trondheim og nasjonalt gjennom NSO. DMMH har høy status med sin ekspertise innenfor barnehagelærerutdanningen, og Studentparlamentet deltar aktivt i diskusjoner som omhandler utdanningen og barnehagelærerprofesjonen på nasjonalt politisk plan. I Trondheim er vi representert i VT, som jobber opp mot Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund og andre aktører som blant annet Trondheim – Nordens beste studieby. Her samarbeider kommunen, næringslivet, utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjoner for å gjøre Trondheim til en enda bedre by for studentene sine!