Jeg følte på meg at dette var et godt sted å gå på skole. Det var rett for meg
Annette Gundersen
Anette portrett

Annette Gundersen

22 år gammel, fra Mandal. 
2. klasse Bachelor barnehagelærer med vekt på natur- og friluftsliv.

Jeg føler jeg tok valget om å jobbe i barnehage da jeg selv var liten. Moren min drev en barnehage, og jeg utdannet meg til barne- og ungdomsarbeider. Jeg var i praksis i en åpen barnehage og det vokste mer og mer fram i meg at jeg skulle bli barnehagelærer. 

Etter videregående gikk jeg et år på friluftslinja på Nordfjord folkehøgskole. Der ble jeg anbefalt DMMH og da jeg leste om linja med vekt på natur og friluftsliv ville jeg søke. Jeg følte på meg at dette var et godt sted å gå på skole. Det var rett for meg. Det er en veldig spennende linje å gå på, og det er kjempespennende å få videreført dette til barn. Det ville vært dumt av meg å velge et annet utdanningssted når jeg hadde hørt så mye bra om DMMH. 

Praksis er veldig meningsfylt

Jeg fikk en helt ny opplevelse av det å være i praksis nå som jeg går på utdanningen. De ansatte i barnehagen møtte meg med veldig stor åpenhet og støtte. Jeg fikk et helt annet innblikk i barnehagen enn jeg hadde fra før. I etterkant har jeg blitt tilbudt vikariater fra praksisbarnehagen jeg var i. Jeg har fått mye større interesse og engasjement for barna etter første praksisperiode. 

Det er fantastisk å få være med og påvirke hvilken barndom barna får gjennom barnehagens innhold. Det er opp til meg, sammen med foreldrene, å legge til rette for at barna får det best mulig. Barnehagen er veldig viktig i barns liv.

Barna i barnehagen gir meg mye glede

Jeg opplever på kroppen hvordan det er å være med barna i barnehagen. De kommer løpende mot deg, det er helt fantastisk, du er en veldig viktig person i livene deres. Barna er så åpne og så til stede her og nå. Det gir meg så mye glede å få være med i hverdagen deres. De har så stor livsglede. Du trenger ikke være andre enn deg selv når du er sammen med barn, de godtar deg som voksen som du er. 
iselingymsal
utelekeplass

Godt forhold til lærerne

Det er veldig dyktige lærere på høgskolen, de formidler stoffet bra. Jeg blir så motivert til å lære av dem. Det fenger motivasjonen at det er så bra fagstoff og at en får komme ut i praksis og kjenne på kroppen hvordan det er å være sammen med barna.

Klassemiljøet vårt er også veldig bra. Vi er mye på tur sammen, og jeg tror det er en unik mulighet til å bli knyttet sammen når man er på et annet sted enn i klasserommet. Samtidig er vi ganske få i klassen, under 40, det gjør nok også noe med klassemiljøet. Jeg tror det gir oss litt mer tid med lærerne, det er lett å spørre om ting og undervisningen blir mer personlig. 

Mange oppgaver i studiet

Barnehagelærerutdanningen består av veldig mange fag. Vi må lese mye i tillegg til det som blir gjennomgått på forelesningene, det er også flere skriftlige oppgaver enn jeg trodde på forhånd at det skulle bli. Vi har også flere oppgaver i praksis, men det gjør jo at det vi lærer fester seg enda bedre.