Man vet med sikkerhet at når man er ferdig på DMMH så har man den kunnskapen man trenger for å bli en god barnehagelærer
Elise Finnanger
Elise helbilde

Elise Finnanger

23 år fra Oslo.
3. klasse Bachelor barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse.

Jeg har alltid vært interessert i flerkulturalitet og språk og etter å ha jobbet en del i barnehager skjønte jeg raskt at det var behov for mer kunnskap om det flerkulturelle samfunnet. Det er et sterkt behov som stadig øker. Samfunnet er i endring, Norge er i dag et flerkulturelt land. 

Det er viktig at dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen er starten på utdanningsløpet. Den er viktig for alle barn, spesielt nødvendig er den for barn med annet morsmål enn norsk. Barnehagen gir et godt grunnlag for videre skolegang.

Vi lærer mye på linja

På linja jeg går lærer vi hvordan vi skal jobbe med alle barn, uansett nasjonalitet. Fokuset er ikke kun på de flerkulturelle barna, men på alle. Vi snakker mye om identitet. Vi behøver ikke reise langt for å finne andre kulturer, vi har blant annet hatt et lengre prosjekt om samisk kultur. 

På oppdrag fra DMMH driver jeg Facebooksiden Barnehagelærerstudenten. Der blogger jeg om min studiehverdag som student her slik at interesserte kan følge en students syn på studiehverdagen ved DMMH.
stua

Engasjement utenfor studiet

Det er generelt mange muligheter til å engasjere seg på DMMH. Jeg har også fått være med på messer og stått på stand for høgskolen. Det gjør jeg veldig gjerne, jeg er jo stolt over å gå her. Jeg vil være med og inspirere andre til å ta den utdannelsen som vi gjør, jeg ser jo det er behov for den. Vi kan inspirere elevene og gi dem en smakebit av studiehverdagen. 

Ved siden av studiene har jeg både jobb og en del verv. Jeg er aktiv i studentpolitikken, jeg er med i pedagogstudentene og jeg er tillitsvalgt i klassen min. Jeg er også med i Studentparlamentet ved DMMH og sitter i Læringsmiljøutvalget, der vi behandler studentenes forslag om endringer og forbedringer ved høgskolen. Vi behandler blant annet saker som omhandler studentvelferd, studiemiljø, tilrettelegging for studenter med særskilte behov, fysisk læringsmiljø og psykososialt læringsmiljø. Nå samarbeider vi med Sit om å få oppgradert kantina ved høgskolen. Gjennom jobb og verv får jeg reist en del og vært til stede på interessant møter og samlinger. Dette har alle studenter mulighet til om de vil engasjere seg og søker verv.

God kontakt med lærerne

En forskjell fra tidligere skolegang er at her inkluderer lærerne deg mer. De er interessert i det du har å komme med på en helt annen måte, og er veldig inkluderende. At så mange av lærerne våre har skrevet pensumbøkene gjør det lett å få helt konkrete svar om det er noe jeg lurer på. Her på DMMH lærer jeg om det jeg brenner mest for, av de beste. Man vet med sikkerhet at når man er ferdig på DMMH så har man den kunnskapen man trenger for å være en god pedagogisk leder.