Alle som har mulighet til å ta en mastergrad bør gjøre det.
Vera Holst
veratrapp copy

Vera Holst

43 år, fra Trondheim.
2. år Master i barnehageledelse og daglig leder i Markaplassen barnehage.

Jeg gikk ut fra DMMH som førskolelærer i 2003. Etter 3. året fikk jeg jobb i praksisbarnehagen min, Markaplassen barnehage. Mens jeg tok 3. året jobbet jeg i denne barnehagen, og nå er jeg tilbake som styrer. Det har jeg vært siden 2013. I mellomtiden har jeg vært i andre barnehager, jeg har tatt Mentorutdanning ved DMMH og jeg har vært tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Etter 2 års frikjøp savnet jeg barnehagen og valgte å gå tilbake. 

Behov for kompetanseutvikling

Som styrer i en barnehage stilles det veldig store krav til faglig utvikling. Vi har 19 ansatte og 71 barn på Markaplassen. Det er travle dager og vanskelig å få tid til faglig egenutvikling så jeg valgte å begynne på masterstudiet i barnehageledelse. Det er viktig for meg som styrer å ha god kontakt med DMMH og gjennom studiet og som praksisbarnehage får jeg kontakt med fagmiljøet. Et trekkplaster for å begynne på studiet var at det byr på så mange gode forelesere. De er fantastisk gode og inspirerende.

Gode diskusjoner i klasserommet

Studiet er samlingsbasert og jeg kjenner det er godt å komme i et klassemiljø. Det er spennende å få diskutere hva endringer i barnehagefeltet og nye politiske føringer betyr for oss ute i barnehagene. Jeg setter av tid til refleksjon i barnehagen, gjennom personalmøter, ledermøter og assistentmøter.

Diskusjonene og refleksjonene jeg får være en del av gjennom studiet tar jeg med tilbake til barnehagen. Hvis barnehagen skal være i utvikling og være en lærende organisasjon må jeg som styrer også være det og bidra til miljøet i barnehagen. Skal jeg lede barnehagen i en endringsprosess og utvikling er det viktig at jeg får oppdatert min faglige kompetanse. Det er mye som skjer i sektoren nå og jeg tror det er svært viktig at profesjonen tar ordet i debatten om hvilken retning vi skal gå i. 
DMMH__biblioteket

Masterstudentene har veldig variert bakgrunn

En styrke i etter- og videreutdanninger er at studentene er satt sammen fra variert bakgrunn. Det er både pedagogisk ledere som ønsker å ta lederoppgaver i fremtiden, noen styrere og nyutdannede barnehagelærere. Innholdet i barnehagelærerutdanningen er forskjellig fra den bachelorgraden jeg tok i 2003 og det er interessant å høre de nyutdannedes refleksjoner. Vi lærer mye av hverandre. Mangfoldet i klassen er virkelig en styrke, vi får frem ulike tanker og innfallsvinkler til diskusjon.
 

Masteroppgave

I siste del av studiet skriver vi en masteroppgave. Jeg gleder meg til å lære mer om forskningsmetoder. I oppgaven min vil jeg ta for meg sykefravær i barnehagen. Det er mange gleder ved å ta en master. Det å være i en klassesetting, å få viktig fagstoff på pensum og at vi er nødt til å sette av tid til å lese fagstoff er inspirerende. Samtidig er det ganske hardt å sette av tid når jeg jobber ved siden av. Men dette er jo noe man er klar over når man velger en videreutdanning. 

Studiet har så langt gitt meg en større forståelse av barnehagen som organisasjon og viktigheten av god ledelse på ulike plan. Det har vært en veldig spennende prosess og jeg ser stor nytteverdi i praksis. Alle som har mulighet til å ta en mastergrad bør gjøre det.