Å jobbe i barnehage betyr så mye mer enn å passe barn. Jeg føler meg mer trygg nå fordi jeg får den kunnskapen jeg trenger fra DMMH
Sara Esak, Bachelor barnehagelærerutdanning
saraliteweb

Sara Esak

36 år, fra Eritrea

I Eritrea jobbet jeg som dagmamma i 5 år. Etter at jeg kom til Norge for 7 år siden har jeg hatt praksis på et sykehjem og tatt videregående skole. Jeg har også hatt et vikariat i en barnehage og trivdes veldig godt der. 

Det var veldig hyggelig å jobbe i barnehagen, barna er gode og deler ut klemmer, men det var ikke alltid like lett. Jeg skjønte at jeg trengte mer kunnskap og bestemte meg for å studere noe som handlet om barn. De norske vennene mine oppmuntret meg til å starte på DMMH. Alenemor

Jeg er veldig fornøyd med at jeg begynte her, selv om det selvsagt er noen utfordringer. De andre i klassen min er yngre enn meg, og jeg er alenemor med 3 barn. Da får jeg mindre tid til kantineprat, når jeg er på campus må jeg fokusere på faget. Jeg må være effektiv.

Da jeg kom til Norge lærte jeg meg norsk på voksenopplæringen. Det går helt fint å følge undervisningen og ta eksamen. Siden jeg har eneomsorg for barna får jeg praksis i nærområdet mitt, noe som hjelper på familiehverdagen.

Av og til kan ting være litt vanskelige, men hvis du man har et mål i livet er man motivert til å fortsette. Her får jeg den kunnskapen jeg mangler og trenger. Å jobbe i barnehage betyr så mye mer enn å passe barn. Jeg føler meg mer trygg nå fordi jeg får den kunnskapen fra høgskolen. Kunnskapen vi får er så relevant.

Stort utbytte av studiet

I fjor lærte jeg masse om lek og om kontakten med barn, noe det er kjempeviktig å ha kunnskap om når man jobber i barnehage. Barna må føle seg trygge og ha gode relasjoner. Samspill og lek er veldig viktig i barnehagen. Jeg er også veldig interessert i mangfold. Jeg innså at jeg manglet kunnskap om ulike kulturer i barnehagen. I barnehagens rammeplan er det lagt vekt på at man skal markere høytidsdagene i kristendommen, men man skal også markere høytider i andre religioner. Jeg ønsker å synliggjøre det mangfoldet som finnes og vil jobbe mer med dette.

Mange eksamener

Det første studieåret på høgskolen var litt tyngre enn andreåret. Det var mange eksamener og praksisrapporter, alt var nytt for meg. Det andre året er det færre eksamener men vi har viktige og interessante tema. Nå er tempoet litt roligere og jeg er også mye tryggere. I tredjeåret må jeg velge fordypning. Jeg er interessert både i naturfag og ledelse men også internasjonalt semester som har fokus på mangfold.

Det er godt å ha erfaring fra barnehagen når jeg er i praksis, jeg tror det gjør det mye lettere for meg. Jeg ser veldig nytten av å anvende teoriene fra undervisningen inn i praksis.